SÍDLO ČKAIT

Vrchlického sad 2, Brno
Administrativní prostory v sídle České komory autorizovaných inženýrů a techniků