STOPKOVA PIVNICE

Česká 5, Brno
Rekonstrukce objektu, nástavba a oprava fasády, 2008-2010

Stavební historie domu je velmi komplikovaná. Není pochyb, že jádro hlavní budovy při České ulici je dle základního rozvrhu dosud středověkého původu. K přestavbě nebo úpravě došlo zřejmě již v renesanci, zatímco barokní období přidalo nebo vyměnilo při další přestavbě starší klenby.
Dům v České ulici, nesoucí kdysi znamení “U zlatého koníčka”, byl pravděpodobně jednopatrový. Druhé patro přibylo až v baroku, kdy došlo zřejmě k jeho velké přestavbě. Další klasicistní úpravy nejsou dnes již patrny, protože byly překryty pozdějšími adaptacemi, které byly asi provedeny v sedmdesátých letech předminulého století, kdy tu vznikl hostinec “U Jonáků”, který roku 1890 převzal Stopka a ten roku 1919 provedl rozsáhlou adaptaci domu, který dostal ve své uliční části dnešní podobu. V této podobě bylo také provedeno secesní sgrafito fasády dle návrhu Ládi Nováka.
Poslední zásadní adaptace byly provedeny v letech 1969 a 1972.
Fasáda z ulice České vznikla během přestavby na Stopkovu pivnici začátkem 20.stol., je zdobena sgrafity s datem 1919.
V rámci rekonstrukce objektu byla z ulice České odstraněna pálená krytina a byl osazen předsazený skleněný obklad.