VILA HLINKY 86

Brno
Rekonstrukce památkově chráněné vily, 2002-2004

Brno – jedno z nejdůležitějších center textilního průmyslu už od  18.století . V roce 1802 zde byl sestrojen (na základě výkresů, které byly tajně dovezeny z Anglie) první spřádací stroj v celé habsburské monarchii a v roce 1814 získalo Brno další primát, když zde byly do textilní výroby poprvé v monarchii uvedeny i první parní stroje. Textilní manufaktury a později továrny vlastnila řada významných, z velké části židovských rodin. Jednou z nich byla rozvětvená rodina brněnských textilních průmyslníků Löw-Beerových. A právě manželé Löw-Beerovi koupili v roce 1897 nemovitost i se starším domem od Johanna a Jonase Karpelesových. Dům nechali zbořit a na jeho místě postavili novostavbu svého paláce, pravděpodobně podle projektu rakouského architekta Arthura Brausewettera (1849–1920), který od roku 1894 působil jako profesor na německé průmyslové škole v Brně. Vzniklo letní sídlo s velkou zahradou u předměstské silnice s jemnými subtilními detaily, bohatě zdobenou fasádou a jemně tepaným neorokokovým balkonovým zábradlím směrem do ulice. Skvost, který jako výrazná architektura novorenesance inspirované severskou a francouzskou renesancí je dnes zapsán do Seznamu nemovitých kulturních památek, prošel ale po válce neradostnou historií. Mobiliář byl rozkraden, působilo zde STB a Krajská hygienické stanice, která zde měla svoje laboratoře, velmi necitlivě zasáhla do dispozice a poničila výzdobu interiérů. Ve značně zuboženém stavu koupil dům soukromý investor. Pro opravu hledal projektanta, který by mu zajistil kvalitní rekonstrukci, funkční, ale s ohledem na historickou hodnotu objektu citlivé dispoziční řešení, vybavení interiéru a provedení stavby na klíč a obnovu původní pěstěné zahrady v anglickém romantickém stylu. Padli jsme si do oka a po dobu dlouhých 5 let společně připravovali a realizovali náročnou rekonstrukci. Vztah, zprvu ryze pracovní, založený na vzájemné důvěře a toleranci, po čase přerostl v přátelský a přetrval ještě dlouho po ukončení stavby. Poctivá práce tak přinesla výsledky.
V roce 2004 nám udělila společnost VELUX Česká republika, s.r.o. za tuto realizaci hlavní cenu v soutěži o nejzdařilejší projekt využívající střešní okna a v roce 2006 byla oceněna zahrada domu v soutěži Zahrada roku 1. cenou.