FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

Brno
Architektonická studie využití kláštera, 2009

Studie revitalizace a technické zhodnocení objektu Františkánského kláštera Brno, návrh využití jako kulturní, informační a kongresové prostory