VILA STIASSNI – současnost

Hlavním cílem projektu je vytvoření národního metodického Centra obnovy památek architektury 20. století, které vznikne ukázkovou komplexní obnovou areálu vily Stiassni, při níž budou vyzkoušeny metodické postupy nezbytné nejen pro samotnou obnovu vily, ale i pro další obnovu památek období 20.-40. let 20. století v celé České republice.

vila stiassni

Brno, od konce 18. století město s významným potenciálem strojírenského a textilního průmyslu, se během druhé poloviny 19. století a zejména v době mezi oběma světovými válkami rychle proměnilo v metropoli moderního umění a architektury s evropským dosahem. Velké množství funkcionalistických staveb občanských i privátních pro české, ale také židovské a německé podnikatele, tvoří významnou součást substance města i jeho památkového bohatství.

Úkolem centra COPA je tyto stavby a jejich detaily dokumentovat a pomoci je odborně chránit. Úkolem Centra je také vytvořit databázi původních stavebních, řemeslných a industriálních výrobků. Areál bude sloužit ke studijním a badatelským účelům, bude připravovat konference, výukové a poradenské programy a metodiky pro obnovu památek moderní architektury s tématikou staveb a zahrad.
Centrum obnovy památek architektury 20. století COPA bude aktivně spolupracovat s vysokými školami i odbornými institucemi doma i v zahraničí, zároveň může sloužit representativním a společenským účelům.
Pro badatelské účely je sem zapůjčena rozsáhlá odborná knihovna profesora Vladimíra Šlapety, předního teoretika funkcionalistické architektury. Vlastní vila a nádherná parkově upravená zahrada nabízejí prostor pro výstavy, nový moderní objekt, který areál doplní, umožní pořádání odborných konferencí. Kromě historických staveb a parkově upravené rozsáhlé zahrady je součástí areálu i rekonstruovaný objekt s učebnami a nově budovaný moderní objekt pro přednáškovou činnost se sálem pro 60 – 100 posluchačů.

Personální obsazení Centra COPA:

 • ředitel COPA PhDr. Petr Kroupa
 • památkář prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
 • památkář Ing. arch. Vlasta Loutocká
 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • knihovník
 • technický pracovník Mgr. Martin Čerbák

Náplň metodického centra:

 •  metodiky
 •  poradenská činnost pro architekty, investory, stavebníky
 •  spolupráce se studenty škol architektonického a stavebního zaměření
 •  lapidárium – sbírka artefaktů z období 20. – 40. let 20.století
  (umyvadla, baterie, topné registry, svítidla, vypínače, …)
 •  knihovna profesora Šlapety s tématikou funkcionalismu (8000 svazků)
 •  výstava „Brno – město s duchem  Bauhausu“ v české a anglické verzi