VILA STIASSNI

Hroznová 14, Brno
Studie využitelnosti areálu vily, 2009-2010
Realizace 2012-2014

Vila Stiassni je významnou památkou architektonické moderny 20. století nejen města Brna, ale celého středoevropského prostoru. Koncem 20. let 20. století se stal spolehlivou myšlenkovou základnou brněnské architektury funkcionalismus, paralelně s ním se rozvíjely i méně progresivní architektonické proudy. Dokladem toho je vila textilního průmyslníka Alfreda Stiassni vystavěná v letech 1927-1929 architektem Arnoštem Wiesnerem. Patrový objekt na přehledném půdorysu převráceného písmene L, k němuž náleží samostatně stojící přízemní trakt s garážemi a dvojice budov po stranách vjezdu patří k nejhodnotnějším příkladům architektonického typu tzv. městské vily, který našel v meziválečném Brně široké uplatnění. Velkorysost stavby, zakomponované do rozsáhlé zahrady s nádhernými průhledy do okolí z ní navíc vytvořily ojedinělý příklad sloučení a propojení konceptů předměstské a městské vily.
Cílem projektu je vytvoření národního metodického Centra obnovy památek architektury 20. století, které vznikne ukázkovou komplexní obnovou areálu vily Stiassni, při níž budou vyzkoušeny metodické postupy nezbytné nejen pro samotnou obnovu vily, ale i pro další obnovu památek období 20. – 40. let 20. století v celé České republice.