POLYFUNKČNÍ OBJEKT

Dominikánské náměstí, Brno
Studie rekonstrukce, 2011

Jedná se o rekonstrukci stávajícího polyfunkčního objektu v centru Brna na Dominikánském náměstí. Objekt je v současné době nevyužívaný. Dům má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. V přízemí byly umístěny obchody, v suterénu se nachází kinosál se zázemím. Běžná patra byla využita jako kanceláře. Nově je do objektu navrženo parkování do suterénu s vybouráním
stávajících stropů a vytvořením tří parkovacích podlaží. Pro parkování je nutno snížit stávající úroveň podlahy o cca 1,2m. Parkování je navrženo s příjezdem jednosměrnou rampou z ulice Panenská a s výjezdem z nejnižšího podlaží podzemním tunelem vyústěným na ulici Veselou. Pro parkování je také využita původní pasáž a přiléhající části původních prodejních ploch. Nájezd do parkování v přízemí je z ulice Panenská vedle vjezdu do suterénu, výjezd je na Dominikánské náměstí v místě bývalého hlavního vstupu do pasáže. Nově je vytvořena pasáž vybouráním stávajících výkladců a otevřením přízemí směrem do ulice Panenská. Přízemí je pak doplněno jen drobnější komercí a kavárnou umístěnou směrem do náměstí. V horních patrech včetně posledního uskočeného patra jsou navrženy byty. Dvorní část 2-3 podlaží je využita jako nebytové prostory.