Polyfunkční objekt

Benešova/Orlí, Brno
Soutěžní návrh, 2006, nerealizováno

Návrh ideového řešení stavby víceúčelového objektu v proluce Benešova-Orlí v Brně v historickém jádru města.
Objekt hmotou navazuje na okolní zástavbu – zaoblené nároží přecházející do rovné fronty ulice Orlí evokuje oblouk Wiesnerova paláce Morava, dominantní vychýlená hmota zdůrazňuje nároží, ale zároveň pocitově evokuje pokračování fronty obou ulic, vyvýšená hmota nároží je skleněným provedením subtilní, ale přesto nároží zdůrazňuje a navazuje na zvýšené nároží objektu Divadelní 6 a na historizující věžičky sousedního objektu České pošty. Jednoduchá skleněná fasáda zklidňuje všechny různorodé prvky okolí, zároveň stavbu odlehčuje, dává vyniknout prosvětlení objektu zevnitř z vnitrobloku a ukazuje život v objektu okolojdoucímu, čímž místo oživuje a zároveň tím navazuje na drobné měřítko okolní architektury. Zaoblená hmota objektu je důstojně ukotvena rovnými plochami obloženými kamenem a pro zachování měřítka domu i okolí  prolomenými pásy oken.