OPRAVA FASÁDY

Masarykova 31, Brno
Oprava fasády a portálů památkově chráněného domu, 2005