POLYFUNKČNÍ OBJEKT

Vídeňská 6 a 8, Brno
Novostavba v proluce, 2013

Vydáno stavební povolení, zatím nerealizováno

Objekt je situován v příznivé lokalitě nedaleko středu města na hlavním tahu směrem na Vídeň v důstojném prostředí proti klášteru milosrdných bratří a klášternímu kostelu sv. Leopolda. Jeho poloha je výhodná i vzhledem k obslužnosti návštěvníků městskou hromadnou dopravou. Jedná se o řadový dům na podlouhlém pozemku, který v zadní části sousedí s pozemkem hotelu Austerlitz. Fasáda objektu je dělena prosklenou částí, která reflektuje společné prostory se schodištěm a výtahem. Přízemí ustupuje za uliční čáru a vytváří tak chráněný prostor před vstupy do centrální haly a komerčních prostor, v pravé části přízemí je umístěn vjezd do parkovacích stání a vnitrobloku. Poslední dvě patra ustupují za líc fasády, čímž dochází k optickému zmenšení hmoty domu.